הודעות אחרונות

הודעות משנת 2019

בהמשך לבקשת מס' 52 שהוגשה על ידי הנאמן להסדר הנושים ביום 19 בספטמבר 2019, ולאישור נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו, כבוד השופט איתן אורנשטיין, מיום 11 בנובמבר 2019 - כמפורט בדיווחים שכבר שפורסמו באתר זה - ביום 18 בנובמבר 2019 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (המחלקה הכלכלית) התובענה בנוסח שצורף לבקשה מס' 52 הנ"ל (ונגד 25 הנתבעים הנזכרים שם), וזאת במסגרת תיק מס' 42056-11-19 (הסעד שנתבע במסגרת התובענה הנ"ל הוא כספי, וסכום התביעה הועמד על 110 מיליון ש"ח (לצרכי אגרה)).

Nov 19 2019

בהמשך לבקשה מס' 52 שהוגשה על ידי הנאמן להסדר הנושים ביום 19.09.2019, בקשה לאשר הגשת תביעה בנוסח שצורף לבקשה ("התובענה"), ובהמשך לתגובת הכנ"ר, ביום 11.11.2019 אישר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, כבוד השופט איתן אורנשטיין, את הגשת התובענה המבוקשת ואת תשלום ההוצאות שידרשו לצורך ניהול ההליך.

Nov 17 2019

החלטה בבקשה 52 בעניין מועד הגשת תגובה

Oct 30 2019

הודעה בדבר ביטול אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ

Sep 24 2019

הודעה בדבר זימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ

Sep 23 2019

בקשה 52 שהוגשה על ידי הנאמן להסדר הנושים ביום 19.09.2019

Sep 19 2019

נספחים לבקשה 52 - נספח 3 חלק 1 מתוך 3

נספחים לבקשה 52 - נספח 3 חלק 2 מתוך 3

נספחים לבקשה 52 - נספח 3 חלק 3 מתוך 3

הודעה בדבר ביטול אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

Aug 06 2019

כמפורט בדיווחים קודמים (ראה מטה), ביהמ"ש אישר ביום 15.07.19 את בקשת המנהל המיוחד לבצע חלוקת דיבידנד נוספת (דיבידנד מס' 3 לנושה מובטח), בסכום של 300,000 ש"ח. בהתאם להחלטה הנ"ל ביום 16.07.19 העביר המנהל המיוחד לנאמן האג"ח סך של 300,000 ש"ח.

July 16 2019

הודעה בדבר זימון לאסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב  

July 16 2019

החלטת ביהמ"ש לאשר חלוקת דיבידנד מס' 3 לנושה המובטח

July 15 2019

בקשה לתשלום דיבידנד III (ביניים) לנושה מובטח

July 15 2019

דוח של רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי האג"ח, לשנת 2018

Jun 26 2019

הודעה בקשר עם ביצוע חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ ("החברה")

Mar 31 2019

בהמשך להחלטת ביהמ"ש הנכבד מיום 23.10.18 ולדוח המשלים שהוגש ע"י המנהל המיוחד ביום 24.02.19 (במסגרת בקשה  מס' 47), המנהל המיוחד העביר לנאמן האג"ח ביום 27.02.19 סך נוסף של 3 מיליון ש"ח. התשלום הנ"ל הינו דיבידנד מס' 3 המשולם ע"י המנהל המיוחד לנושה המובטח (נאמן האג"ח  עבור מחזיקי האג"ח) וסה"כ הסכומים שהעביר המנהל המיוחד עד כה לנושה המובטח, כולל התשלום הנ"ל, מסתכמים לסך של 11 מיליון ש"ח

 Feb 23 2019

החלטת בית המשפט לדוח משלים בעניין בקשה מס' 47

Feb 24 2019

דוח משלים בעניין בקשה מס' 47

Feb 24 2019

החלטת בית המשפט לדוח משלים בעניין בקשה מס' 47

Feb 03 2019

דוח משלים בעניין בקשה מס' 47

Feb 03 2019

הודעות משנת 2018

הודעת נאמן האג"ח למחזיקים לפני ביצוע תשלום דיבידנד הסדר מס' 2 

Nov 14 2018

ביהמ"ש אישר ביום 23.10.2018 את בקשת המנהל המיוחד לבצע חלוקת דיבידנד נוספת. סה"כ החלוקה הנוספת הינה 6 מיליון ש"ח, לגבי מחצית מהסכום התקיימו התנאים שנקבעו בסעיף 15.2 בבקשת החלוקה מיום 12.09.2018, ובהתאם המנהל המיוחד העביר לנאמן האג"ח סך של 3 מיליון ש"ח ביום 23.10.2018 (היתרה תועבר בהתקיים התנאים הנקובים בסעיף 15.2 הנ"ל)

Oct 23 2018

תגובת הכונס הרשמי מיום 21.10.2018 לבקשת המנהל המיוחד לחלק דיבידנד

Oct 21 2018

ההחלטה מיום 13.09.18 לתגובת כנ״ר לבקשת החלוקה הנוספת

Sep 13 2018

בקשה שניה לחלוקת דיבידנד שהוגשה ביום 12.09.18

Sep 12 2018

תיקון לרולינג מס אינוונטק מיום 01.08.18

 Aug 01 2018

הודעה מטעם הנאמן בדבר ביצוע חלוקה למחזיקי אגרות החוב של אינוונטק

 Jun 22 2018

הודעה מטעם נאמן האג"ח בקשר עם ביצוע חלוקת הכספים למחזיקי האג"ח

 Jun 17 2018

דוח מטעם נאמן האג"ח לשנת 2017 - 14.06.18

 Jun 14  2018

החלטה בבקשה לחלוקת דיבידנד 08.05.18

 May 08  2018

תגובת הכנ''ר בבקשה לחלוקת דיבידנד 07.05.18

 May 07  2018

הודעות משנת 2017

הכרעה ( מס' 1) בתביעת חוב - הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 2) בתביעת חוב - אורלי פארן

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 3) בתביעת חוב - משרד עוה"ד נאמן קינן ושות'

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 4) בתביעת חוב - משרד עוה"ד ליבאי מן ושות'

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 5) בתביעת חוב - יצחק רובינשטיין

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 6) בתביעת חוב - דני פלטי

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 7) בתביעת חוב - רן בר תקוה

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 8) בתביעת חוב - Central European Estates N.V

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 9) בתביעת חוב - פרימיום (פי.אי.אייץ') אחזקוות בע"מ

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 10) בתביעת חוב - ועידן פתרונות קונפרסינג שותפות מוגבלת

 Dec 21 2017

הכרעה ( מס' 11) בתביעת חוב - שגיא ייעוץ דיני מיסוי בע"מ

 Dec 21 2017

דוח כספי - תקבולים ותשלומים 

 Dec 21 2017

הודעה מטעם הנאמן להסדר הנושים

 Nov 19  2017

החלטה מיום 8.11.2017 - מתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור בתביעת העיזבון

Site Title

Site Title

 Nov 19  2017

הודעה ובקשה לבית המשפט שבו מתנהלת תביעת העיזבון - למתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור בתביעת העיזבון

 Nov 08  2017

בית המשפט של הפירוק אישר ביום 19.09.2017 את הסכם הגישור בתביעת העיזבון

 Sep 25  2017

תגובת הכנ"ר מיום 19.09.2017 לבקשה לאישור הסכם גישור בתביעת העיזבון

 Sep 19  2017

הודעה מטעם הנאמן לביצוע הסדר הנושים

הנאמן לביצוע הסדר הנושים, עו"ד עדי פיגל, מתכבד לעדכן, כי ביום 15.09.2017 התקבלה בידיו הודעת רשויות המס בהולנד בדבר פתיחת הליך בירור לגבי דוח המס לשנת 2012 של חברת הבת הזרה של החברה CEE HOTEL HOLDING B.V, חברה זרה הולנדית, שהיתה בבעלות מלאה של החברה, ואשר בהתאם להסדר הנושים כל המניות בה הועברו לבעלות הנאמן להסדר הנושים, עו"ד עדי פיגל (בנאמנות עבור הסדר הנושים).

פניית רשויות המס נבחנת על ידי הדירקטורים ההולנדים, בסיוע יועצי המס של הדירקטורים ההולנדים, ובפיקוח הנאמן להסדר הנושים, אשר ישוב ויעדכן בנושא לאחר שיתקבל מידע נוסף.

 Sep 17, 2017

הסכם גישור ובקשה לאישור פשרה בתביעת העיזבון 

 Sep 14, 2017

 זימון לאסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי האג"ח (סדרה א') של החברה ביום 18.09.2017 

 Sep 14, 2017

דוח נאמן לשנת 2016 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ

June 22, 2017

הודעה בדבר זימון לאסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ביום 17.05.2017

May 11, 2017

החלטה מיום 02.04.17 

Apr 02, 2017

החלטה בבקשת הנתבעים למחיקת כתב תביעה (ניתנה ביום 31.03.17)

Mar 31, 2017

תשובה משלימה מטעם הנתבעים לתגובה המשלימה של התובעת (הוגשה ביום 29.03.17)

Mar 29, 2017

תגובה משלימה מטעם התובעת לתשובת הנתבעים (הוגשה ביום 28.03.17)

Mar 28, 2017

תשובת הנתבעים לתגובת התובעת לבקשת מחיקה (הוגשה ביום 26.03.17)

Mar 26, 2017

 תגובה מטעם התובעת לבקשה למחיקת כתב תביעה  (הוגשה ביום 15.03.17)

Mar 15, 2017

בקשה מטעם הנתבעים להורות על מחיקת כתב התביעה

Feb 15, 2017

הודעות משנת 2016

הודעה על ביטול אסיפת מחזיקי אג''ח הקבועה ליום 25.12.2016

Dec 22, 2016

זימון לאסיפת מחזיקי האג''ח (סדרה א') של החברה שתתקיים ביום 25.12.2016

Dec 20, 2016

הודעה והחלטה מיום 18.12.16 בדבר מועדים לדיון בתביעת העיזבון

Dec 18, 2016

הגשת ראיות משלימות מיום 15.12.16 תצהירים משלימים בתביעת העיזבון

Dec 15, 2016

בקשה והחלטה מיום 13.12.16 התקשרות עם מומחה מס

Dec 13, 2016

אישור רשות המסים שניתן ביום 05.12.16 בעניין פטור מלא מחובת ניכוי מס במקור - במסגרת תיק אקסלייט

Dec 5, 2016

החלטה מיום 01.12.16 במסגרת בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה על ידי מנהלי העיזבון - תביעת העיזבון

Dec 1, 2016

החלטה מיום 27.11.16 אישור הבקשה לעיכוב ביצוע וקביעת מועד לתגובות - אקסלייט 

Nov 27, 2016

בקשה שהוגשה על ידי נלסן מיום 25.11.16 לעיכוב ביצוע פסק דין בענין אקסלייט

Nov 25, 2016

החלטה מיום 24.11.16 הארכת המועד להגשת התגובה לבקשה לביטול פסק דין - אקסלייט

Nov 24, 2016

החלטה מיום 23.11.16 מועד לזכות תשובה לתגובה לבקשה לביטול פסק דין - אקסלייט

Nov 23, 2016

תגובה מטעם לפידות מיום 23.11.16 לבקשה לביטול פסק דין בענין אקסלייט 

Nov 23, 2016

בקשה שהוגשה על ידי נילסן מיום 13.11.16 לביטול פסק דין המאשר את הסכם הגישור בענין אקסלייט

Nov 13, 2016

החלטה מיום  10.11.16 אישור הסכם הגישור בענין אקסלייט

Nov 10, 2016

החלטה מיום  07.10.16 (שניתנה בתיק הפירוק) לאישור ההתקשרות בהסכם גישור אקסלייט

Oct 07, 2016

בקשה מיום  05.10.16 שהוגשה בהליך הפירוק לאישור התקשרות בהסכם גישור אקסלייט

Oct 05, 2016

הסכם גישור בענין תמורת מניות אקסלייט

בנוסף להסכם הגישור, מצורפת הודעת עדכון בדבר ההסכם הנ"ל, כפי שהוגשה לבית המשפט במסגרת הליך טען הביניים, וכן החלטה ראשונית שניתנה במסגרתה

Sep 21, 2016

החלטה לקביעת מועדים בהמשך להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת - תביעת העיזבון

Aug 31, 2016

תצהירי עדות ראשית במסגרת תביעת העיזבון

התצהירים המצורפים אינם כוללים את נספחי התצהירים אשר משתרעים על פני  אלפי עמודים. מחזיקים אשר מעוניינים לעיין בנספחים  שלא חל עליהם חיסיון, מוזמנים להגיע למשרדו של הנאמן להסדר הנושים בתיאום מראש.

Aug 31, 2016

הודעה מטעם בעל התפקיד (במסגרת בקשה מס' 36) והחלטה שניתנה במסגרתה 

Aug 31, 2016

החלטה בבקשה למתן הוראות (בקשה מס' 36) - התקשרות עם אילן יצחקי

Aug 01, 2016

בקשה למתן הוראות (בקשה מס' 36) - התקשרות עם אילן יצחקי

Jul 05, 2016

דוח נאמן לשנת 2015 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

Jun 29, 2016

הודעה בדבר קיום אסיפת מחזיקי האג"ח (סדרה א') ללא התכנסות בפועל ביום 28.06.2016.

Jun 26, 2016

זימון אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי האג"ח (סדרה א') ליום 27.06.2016.

Jun 23, 2016

פרוטוקול דיון קדם משפט מיום 19.06.2016 בהליך  טען ביניים נילסן נ'  לפידות ואח' 

Jun 23, 2016

הודעה בדבר היתרה המופקדת בחשבון הנאמנות אצל הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ

Mar 21, 2016

בקשה למתן הוראות מס' 35 - אישור מכר נכס עתיד

Mar 13, 2016

החלטה ראשונית במסגרת בקשה למתן הוראות מס' 35 - אישור מכר נכס עתיד

Mar 13, 2016

בקשה למתן הוראות מס' 35 - אישור נכס מכר עתיד

Mar 13, 2016

הודעה נוספת בדבר שינוי מועד התכנסות אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ליום 14.03.2016

Mar 07, 2016

הודעה בדבר שינוי מועד אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ליום 10.03.2016

Mar 03, 2016

הודעה בדבר זימון אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שתתכנס ביום 06.03.2016

Feb 23, 2016

הודעת פרטים מטעם לפידות שהוגשה לבית המשפט  ביום 02.02.2016 במסגרת הליך הטען ביניים - נילסן נ' לפידות

Feb 10, 2016

החלטה מיום 25.1.2016 -  בנושא צו גילוי מסמכים משלים במסגרת הליך הטען ביניים - נילסן נ' לפידות

Jan 25, 2016

החלטה מיום 14.1.2016 -  גילוי מסמכים במסגרת הליך הטען ביניים - נילסן נ' לפידות

Jan 14, 2016

הודעות משנת 2015

תיקון המועד הקובע לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ שתתקיים ביום 17.12.2015

Dec 15, 2015

זימון אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ 

Dec 9, 2015

החלטה בבקשה לתיקון טעות סופר במסגרת בקשה למתן הוראות - מס' 34

Oct13, 2015

בקשה לתיקון טעות סופר במסגרת בקשה מס' 34 

Oct 12, 2015

החלטה בבקשה לעיון חוזר בהחלטה  מיום 08.10.2015 בבקשה למתן הוראות - מס' 34

Oct 12, 2015

תגובת לפידות לבקשה לעיון חוזר בהחלטה  מיום 08.10.2015 בבקשה למתן הוראות - מס' 34

Oct 11, 2015

בקשה לעיון חוזר בהחלטה  מיום 08.10.2015 בבקשה למתן הוראות - מס' 34

Oct 08, 2015

החלטה בבקשה למתן הוראות - מס' 34

Oct 08, 2015

תגובת נילסן לבקשה למתן הוראות - במסגרת בקשה מס' 34

Oct 07, 2015

תגובה לבקשה מטעם לפידות למתן החלטה - במסגרת בקשה מס' 34

Oct 07, 2015

בקשה מטעם לפידות למתן החלטה - במסגרת בקשה מס' 34

Oct 07, 2015

תגובה לתגובת נילסן  לבקשה מטעם לפידות לעכב את ניהול ההליך - במסגרת בקשה מס' 34

Oct 06, 2015

תגובת נילסן  לבקשה מטעם לפידות לעכב את ניהול ההליך - במסגרת בקשה מס' 34

Oct 06, 2015

תגובה מקדמית לבקשה מטעם לפידות לעכב את ניהול ההליך - במסגרת בקשה מס' 34

Oct 01, 2015

בקשה מטעם לפידות לעכב את ניהול ההליך - במסגרת בקשה מס' 34

Sep 29, 2015

sep 24, 2015

החלטות מיום 24.09.2015 במסגרת בקשה  למתן הוראות מס' 34 (לתגובת הצדדים) 

 

בקשה למתן הוראות 

Sep 21, 2015

החלטה בבקשה מס' 33 - מתן צו פורמלי 

July 20, 2015

בקשה מס' 33 - בקשה למתן צו פורמלי 

July 20, 2015

דוח נאמן לשנת 2014 עבור מחזיקי אג''ח סדרה א' של חברת אינוונטק סנטראל מלונות בע''מ

June 28, 2015

החלטה מיום 27.04.15 בבקשה למתן הוראות - הגדלת מכסת ההתקשרות עם עו"ד בהונגריה

April 27, 2015

החלטה מיום 08.04.15 בבקשה למתן הוראות - הגדלת מכסת ההתקשרות עם עו"ד בהונגריה - לתגובת הכנ"ר

April 12, 2015

בקשה למתן הוראות - הגדלת מכסת ההתקשרות עם עו"ד בהונגריה

April 12, 2015

תוצאות אסיפה

תוצאות אסיפת האג"ח שהתכנסה ביום 23/03/2015 

March 24, 2015

כתב הצבעה

March 23, 2015

זימון מתוקן לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שתתכנס ביום 23 במרץ  2015

March 22, 2015

March 19, 2015

זימון לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שתתכנס ביום 23 במרץ  2015

 

החלטת בית המשפט בבקשה להתקשרות עם יועץ מס

March 10, 2015

תגובת כונס הנכסים הרשמי לבקשת התקשרות עם יועץ מס

March 10, 2015

בקשה לאישור מימוש נכס מרסלי 

 February 23, 2015

החלטת בית המשפט בעניין שכר המנהל המיוחד

 February 23, 2015

החלטת בית המשפט - אישור מימוש נכס נאדור

 February 23, 2015

בקשה בנוגע לחקירות

 February 19, 2015

תגובת הכונס הרשמי לבקשה למתן הוראות - לאישור מימוש נכס נאדור

 February 19, 2015

בקשה למתן הוראות - התקשרות עם יועץ מס

 February 19, 2015

בקשה שהוגשה על ידי נאמן ההסדר למימוש נכס נאדור

 February 11, 2015

הודעה ובקשה למתן הוראות שהוגשה ביום 29.01.2015 במסגרת בקשה מס' 8 

jan 29, 2015

החלטה מיום 25.01.2015 לאישור שכר טרחה והוצאות הנאמן להסדר הנושים

january 25, 2015

כתבי טענות והחלטות שניתנו בעניין "התביעה הנגזרת" עד ליום 20.01.15

jun 20, 2015

הודעות משנת 2014

הודעה מטעם עו"ד רם ז'אן בדבר הפקדת התחייבות עצמית

December 15, 2014

החלטה במסגרת בקשה 8

החלטה שניתנה על ידי בית המשפט הנכבד במסגרת בקשה 8

December 14,2014

תוצאות אסיפה

תוצאות אסיפת אג"ח שהתכנסה ביום 11/12/14 מפורסמות לבקשת הנאמן

December 14, 2014

בקשות , תגובות והחלטות ממועד הכניסה לתוקף של הסדר הנושים ועד ליום 14.12.14

December 14, 2014

כתב הצבעה

כתב הצבעה לאסיפת האג"ח שהתכנסה ביום 08/12/2014 שמפורסם לבקשת מחזיקי אג"ח

December 12,2014

זימון מתוקן לאסיפת אג"ח שתתכנס ביום 8 לחודש דצמבר 2014

December 7, 2014

זימון לאסיפת אג"ח שתתכנס ביום 8 לחודש דצמבר 2014

לבקשת הנאמן למחזיקי האג"ח מצ"ב זימון לאסיפה

December 3, 2014

פסק הדיון מיום 19.10.2014

פסק הדין במסגרתו אישר סגן הנשיאה כבוד השופט איתן אורנשטיין את הסדר הנושים.

כל הדיווחים בגין התקופה שעד למועד השלמת הסדר החוב (לרבות הסדר הנושים ולרבות בתקופה שבין מועד מתן פסק הדין הנ"ל לבין מועד ההשלמה של הסדר הנושים פורסמו ומופיעים במערכת המגנ"א).

November  12, 2014

עדי פיגל, עו"ד

הנאמן לביצוע הסדר הנושים חברת אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ

כתובת דרך בן גוריון 2 (מגדל בסר 1 קומה 18)

טל- 03-7553898  פקס- 03-7553899

 

© 2014 by chavi ozana .

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now